Wskaźnik izolacji akustycznej RW dla okien

Przy doborze nowych okien najczęściej zwracamy uwagę na ich izolacyjność, aby były one ciepłe. Warto jednak zwrócić też uwagę na wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw dla okien, zwłaszcza wtedy, gdy mieszka się w takiej lokalizacji, gdzie często jest dość głośno.

Hałas jest dźwiękiem, który może być bardzo uciążliwy zarówno w ciągu dnia, jak i nocą. Niestety, nie można też do niego przywyknąć, dlatego jedynym rozwiązaniem, aby nie musieć go znosić, jest jego wytłumienie W tym dobrze sprawdzają się również okna. Wskaźnik izolacyjności akustycznej Rw podawany jest dla okien w decybelach i informuje on o tym, jak dobrze okno potrafi tłumić hałasy. Im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym lepiej, ponieważ wtedy okno jest w stanie skuteczniej stłumić hałas dobiegający z zewnątrz, na przykład hałas samochodów.

Przy sprawdzaniu wskaźnika tego rodzaju warto pamiętać o tym, aby odróżnić Rw dla szyby od Rw dla całego okna – pod uwagę trzeba wziąć parametr określający izolacyjność akustyczną dla całego okna.